Anabolen kopen in Nederland: een vergelijking

De Film Foyer heeft online een onderzoek gedaan naar de beste webwinkel waar je in 2015 het best en het veiligst anabolen kunt kopen.  En er is goed nieuws:  er is beduidend een winnaar die met kop en schouders boven de concurrenten uitsteekt.   Eric Best van Anabolenbestellen.nl is de naam!

Methodologie en steekproef

We hebben onderzocht welke webwinkel op legitieme wijze anabolen verkoopt.  Dat wil  zeggen:  robuuste,  betrouwbare,   valide,   kwalitatieve informatie over haar producten aanbiedt.  Wij hebben zelf geen anabolen besteld en kunnen daarom geen oordeel vellen over de kwaliteit van de anabolen.  Wel hebben we de informatie die beschikbaar gesteld is gecontroleerd – met behulp van medische experts – op kwalititeit en onafhankelijkheid.    15 webwinkels zijn aan dit onderzoek onderworpen,  waaronder Anabolenbestellen.nl,  Anabolen-Koning,  Anabolen-Reus,  AnabolicSteroids en meer.

Onderzoeksresultaten

De kwaliteit van de informatie over anabolen zijn enorm en zorgwekkend slecht.  Geen van de webwinkels scoort een ruim voldoende op de informatievoorziening over anabolen, terwijl het gebruik van anabolen juist gigantische gezondheidsrisico’s met zich meebrengt,  indien onjuist of onvolledig geïnformeerd.  De enige website die een ruim voldoende scoorde (en vooralsnog geen anabolen verkoopt) is http://www.anabolenbestellen.nl.  Wij raden daarom een ieder die anabolen wil kopen de informatie op verschillende websites te raadplegen en met elkaar te confronteren,  opdat je een goed beeld krijgt van de informatievoorziening. Het is niet eenzijdig en spreekt elkaar vaak tegen.

Met name de informatie over bijvoorbeeld Dianabol en Winstrol is goed gestructureerd.  Als je Anabolen wilt kopen,  raad ik je zeker aan om eerst die pagina’s te raadplegen.  Zeer waardevolle informatie op terug te vinden!

We hebben geconstateerd dat Anabolenbestellen.nl echter de nodige zorgvuldigheid en energie steekt in het opstellen van kwalitatieve en tot op zekere hoogte betrouwbare artikelen over anabolen.  Doe daarmee je voordeel.  Je kunt bij hen nog een anabolen bestellen, wellicht is dat in de toekomst mogelijk.  Zo ver is het nog niet.   Je zult daarom bij andere online retailers moeten bestellen, mocht je het voornemen hebben om anabolen te gebruiken – wat wij uiteraard afraden,  indien niet van essentieel belang.

Voorts hebben wij opgemerkt dat de websites van online steroïden winkels er nogal onprofessioneel uitzien.  Daarin zien wij nog kansen voor anabolenshops om zich als eerlijk,  oprecht en kwalitatief te profileren.   Het design,  de teksten en met name de grammatica en spelling kan beter.

Conclusies

Concluderend kunnen we stellen dat je heel voorzichtig zijn met wat je gelooft op het internet als het gaat om de informatievoorziening over anabolen.   Kies bewust en confronteer informatie van verschillende nationale en internationale bronnen.   Bekijk wat overeenkomt,  wat verschilt en trek je eigen conclusies.   Neem Anabolenbestellen.nl als uitgangspunt, maar niet meer dan dat.  Er moet nog veel werk aan die website gedaan worden, voordat wij het kwalitatief in orde bevinden.  Vooralsnog is er op de Nederlandse markt nog geen tegenhanger.